Nyd naturen

Nyd naturen. Der er nok af den

 

Hvad enten du søger fred og ro for sjælen eller vil opleve de største fugletræk i danske luftrum, så skal du kigge nærmere på det sydvestlige hjørne af Sønderjylland. Her ligger Danmarks største Nationalpark. Og et af de få steder i Danmark, der er på UNESCO's liste over Verdenskulturarv!

Det er også det sted i Nordeuropa, hvor flest trækfugle gør holdt, når de flyver syd- og nordpå. Og marsken er det sted i Danmark, hvor der er størst chance for at opleve Sort Sol.

De bedste måneder at opleve Sort Sol på, er i juli, samt september og oktober. Så er der op til 900.000  stære i luften over marsklandet.

 

Sort sol ophold

Kan opleves fra den 28/3 – 10/4

Samt fra 1/8 – 20/10

sort sol, naturfænomen, som opstår ved, at stære flyver i enorme flokke, der næsten helt kan formørke solen. Især i Tøndermarsken samles i træktiderne i marts-april og oktober-november ca. 1,2 mio. stære på vej til og fra Danmark, Norge og alle landene omkring Østersøen for at fouragere og hvile. De søger føde om dagen i de ydre koge, og lige inden solen går ned, slutter de sig sammen i store flokke på op mod 0,5 mio. fugle, der i en halv times tid flyver synkront omkring i tætte formationer og under udfoldelse af fantastisk luftakrobatik, før de slår sig ned i de udstrakte rørskove for at overnatte.

De kompakte flokke fungerer antagelig som beskyttelse mod angreb af rovfugle, der har sværere ved at fokusere på en enkelt fugl i mængden.

 

Vis hensyn, når du er ude at opleve Sort Sol

 

Fotografer ikke med blitz, da blitzen skræmmer stærene. I øvrigt virker blitzen ikke p.g.a. afstanden.

Kan blitzen ikke slås fra, undlad da at fotografere.

Stå aldrig på alle sider af tagrørsområdet, så tør stærene nemlig ikke gå ned.

Gå aldrig ud i tagrørene.

Vis hensyn til ejere og andre brugere af naturen/arealerne.

Jag aldrig stærene op når de har sat sig.

Medtag ikke hund og vis hensyn ved ikke at larme og lyse i området

Stå aldrig på toppen af diget, det skræmmer stærene væk, fordi man derved er meget synlig.

Giv også andre mulighed for at opleve Sort Sol, skab ro omkring nattesædet.

 

Hvor kan man se sort sol?

 

Sort sol kort

Seneste Nyheder
Elite_maerkat
Vores adresse
hotelballumhus.dk
Byvej 66, 6261 Bredebro.
Telefon nr. : +45 4099 5050
CVR nr. : 35244093
E-mail : info@hotelballumhus.dk
Paypal